lauantai 30. syyskuuta 2017

Miten evoluutionäkemys sopii todistusaineistoon?

Mitä odottaisimme löytyvän todistusaineistosta, mikäli polveutumisoppi mikrobeista ihmiseksi olisi totta? Odottaisimme löytävämme mekanismin, sillä mikäli kehitys mikrobeista ihmiseksi on aineellisten prosessien aiheuttama, niin tulee olla mekanismi, jonka kautta kehitys etenee. Mekanismi on tunnusomaista aineelliselle prosessille ja jos uskotaan, että ihminen on vain aineellisten prosessien tuotos, niin sen luonnonmekanismin selvittäminen joka tuottaisi ennestään täysin uusia elimiä ja rakenteita (silmiä, raajoja, korvia, kavioita jne..), joita esimerkiksi mikrobeilla ei ole, on evoluutionäkemyksen kannalta kaikkein oleellisin asia.

Tällä hetkellä tällaista mekanismia ei tunneta. Mutaatio/valinta mekanismia on ehdotettu tällaiseksi uutta rakentavaksi mekanismiksi, mutta todistusaineisto ei puolla kyseistä ehdotusta. Koskaan ei ole suoraan havaittu, että jollekin eliölle syntyisi uutta geneettistä informaatiota, joka tuottaisi sille ennestään täysin uuden rakenteen tai ominaisuuden. Informaatiota luovista mutaatioista ei ole ainoatakaan havaintoa.

Jerry Bergman, Ph.D. tutki vuonna 2004 hyödyllisiä mutaatioita. Hän teki muun muassa yksinkertaisen kirjallisuushaun Biological Abstracts’n ja Medlinen kautta. Hän löysi 435 732 osumaa ”mutation” –hakusanalla, mutta näistä vain 186:ssa oli maininta ”benefical” (hyödyllinen; noin neljä kymmenestä tuhannesta). Kun kyseiset 186 viitettä tarkistettiin, oletetut hyödylliset mutaatiot olivat hyödyllisiä vain hyvin rajoitetusti ja johdonmukaisesti tarkoittivat toimintoja vioittavia (informaatiota vähentäviä) muutoksia.

Luonnonvalinta ei taas ole, uutta kehittävä mekanismi, vaan se kykenee vain ’valitsemaan’ jo olemassa olevasta. Tällä hetkellä evoluutionäkemykseltä puuttuu se teorian kannalta kaikkein oleellisin, eli mekanismi jonka kautta evoluutio voisi edetä. Tämän mekanismin selvittäminen on luonnontiedettä ja tällä hetkellä luonnontieteellä ei ole vastausta siihen miten mikrobeista olisi voinut kehittyä ihmisiä pitkässä ajassa, koska kyseiseen kehitykseen ei ole mekanismia ja tämän vuoksi evoluutioteorian selitysvoima todistusaineistolle on heikko. Evoluutioteorian ennustaman "kehityksen" mekanismin selvittäminen on niin tärkeää ja oleellista teorian kannalta, että on turha puhua mistään muista asioista, jotka voisivat tukea teoriaa, mikäli teoriaa halutaan tarkastella luonnontieteellisesti, koska luonnontiede perustuu nimenomaan mekanismin selvittämiseen.

torstai 28. syyskuuta 2017

Tieteen luonteesta


Luonnontieteen tehtävä on auttaa ymmärtämään luonto oikein. Havainnot ja kokeet ovat kaiken luonnontieteellisen työn perusta. Luonnontiedettä ei voi suoraan käyttää historiallisten asioiden tutkimiseen, koska menneitä tapahtumia ei voi tutkia kokeellisesti. Tästä seuraa, että luonnontieteellistä tutkimusta ohjaa aina jokin ennalta päätetty teoria. Luonnontieteessä seurataan jotain teoriaa, jonka kautta todistusaineistoa pyritään selittämään ja etsimään teorialle tukea. Teorian selitysvoimaisuus määräytyy sen perusteella kuinka johdonmukaisesti se kuvaa todistusaineistoa. 

Täten tieteellinen tapa arvioida erilaisten uskonvaraisten lähtökohtien esim, evoluutioteoria/Raamatun ilmoituksen selitysvoimaisuutta tieteelliselle todistusaineistolle on katsoa mitä teoria sanoo ja verrata sopivatko nykyisyyden todisteet siihen.  

Teorian pohjalta voimme tehdä ennustuksia siitä, mitä olettaisimme löytyvän (todistusaineistosta) mikäli teoria pitää paikkansa. Sitten katsomme maailmaa (tieteellistä todistusaineistoa), että ovatko ennusteemme mukaiset todisteet nähtävillä. Se kuinka teoriasta nouseva ennustettavuus sopii johdonmukaisesti ja selitysvoimaisesti siihen mitä näemme nykyisyydessä, kertoo sitten sen kuinka johdonmukainen teoria on suhteessa tieteelliseen todistusaineistoon. Tämä on tieteellinen tapa tutkia teorian selitysvoimaisuutta ja johdonmukaisuutta suhteessa todistusaineistoon.

Tieteellinen todistusaineisto on sama kaikille ja siten kaikilla on samat tieteelliset todisteet. Tieteellisessä tutkimuksessa onkin kyse ennen kaikkea siitä mikä lähtökohtaoletus (teoria) sopii parhaiten todistusaineistoon.


keskiviikko 27. syyskuuta 2017

Blogini alustus

Hei olen Toni Torppa ja tässä lyhyt alustus minusta ja blogistani. Olen kristitty ja uskon Raamatun olevan Jumalan sanaa, kirjaimellisesti totta ja tieteellisesti tarkka sekä paikkansapitävä. Tämän vuoksi uskon esimerkiksi, että maailma on ikivanha - noin kuusituhatta vuotta, mikä voidaan epäsuorasti päätellä Raamatun ilmoituksesta.

Minulla oli Uuden Suomen puheenvuorossa vuosia blogi nimellä "mikael torppa" (toinen nimeni), Uusi Suomi on kuitenkin kokenut etten enää voi kirjoittaa heidän alustalle. Kyseisen blogin teksteihin voi tutustua täällä - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

Blogin päätarkoitus on tarjota lääkettä kulttuuriamme vaivaavaan epidemiaan nimeltä "harhaan johdetut", joka on koulutusjärjestelmämme kautta päässyt leviämään koko yhteiskuntaan. Kyseinen epidemia ilmenee yhteiskunnassamme käsityksenä, että tieteellinen todistusaineisto olisi Raamatun ilmoituksen vastainen. Epidemia on vaarallinen sillä pahimmillaan ja hoitamattomana se johtaa ihmiset helvettiin, siksi koen aiheen erittäin tärkeäksi.

Usein kuulee sanottavan, että kreationismi (usko Raamatun luomiseen) on uskonasia ja evoluutioteoria on tiedettä, mutta onko näin? Ei ole, vaan tieteelliseltä kannalta katsottuna, niin kreationismi kuin evoluutioteoriakin ovat uskonasioita joita ei voida tieteellisesti todistaa, sillä menneitä tapahtumia on mahdotonta todistaa empiiristen (kokeellisten) menetelmien avulla, koska menneitä tapahtumia ei voida testata ja toistaa nykyisyydessä. 

Huomioitava on, että on mahdollista tutkia empiirisesti niitä mekanismeja ja samanlaisia tapahtumia, joiden oletetaan aiheuttaneen nykyisyyden historiassa, mutta tällöin tutkitaan vain sitä millaiset mekanismit ja tapahtumat ovat kenties olleet mahdollisia menneisyydessä, ei sitä mitä menneisyydessä todella tapahtui. Siksi tieteessä kyse on todellisuudessa siitä, mikä historiankuvaus selittää johdonmukaisimmin nykyisyydessä olevan todistusaineiston. 

Esimerkiksi, kun kaksi tutkijaa, ateisti ja kristitty katsovat ihmisen perimää, niin toinen näkee siinä sattuman ja valinnan tuotoksen ja toinen luomisen ja lankeemuksen. Kaksi tutkijaa tulee täysin erilaiseen johtopäätökseen samasta tosiasiasta, koska he katsovat sitä erilaisista lähtökohdista käsin. 

Ateisti ei usko Jumalaan, vaan siihen, että fysikaalinen luonto on kaikki mitä on ja siksi hän lähtee tulkitsemaan ja selittämään näkemäänsä todistusaineistoa naturalistisen evoluutioaatteen kautta, jonka mukaan persoonaton, tarkoitukseton ja ohjaamaton luonnollinen prosessi on kehittänyt meidät geneettisten kirjoitusvirheiden valikoinnin kautta.

Kristitty (Herran Jeesuksen opetuslapsi) uskoo taas Jumalaan ja Raamattuun Jumalan ilmoituksena ja siksi hän lähtee tulkitsemaan ja selittämään samaa todistusaineistoa Raamatun ilmoituksen kautta, jonka mukaan Jumala on luonut ihmisen alussa virheettömäksi ja syntiinlankeemuksen seurauksena Jumala kirosi maailman ja siksi näemme perimien vanhentuvan, rappeutuvan ja kuolevan.

Toisin sanoen tieteellinen todistusaineisto on sama kaikille ihmisille, niin evolutionisteille kuin kreationisteille. Kaikilla on samat todisteet, kyse on siitä kenen uskonvarainen lähtökohta, tekee parhaiten ja selitysvoimaisimmin oikeutta näille todisteille - mikä historiankuvaus sopii parhaiten todisteisiin.

Tämä on blogini pääteema ja pääsääntöisesti pyrin vertailemaan evoluutionäkemyksen ja Raamatun ilmoituksen selitysvoimaa suhteessa todistusaineistoon eri aiheissa.

Blogin tarkoitus on pyrkiä kertomaan lähimmäisille, että kristinusko ei ole sokeaa uskoa, joka ei kestäisi kriittistä tarkastelua ja vertailua muiden katsomuksien kanssa, vaan kristinusko on nimenomaan objektiivista uskoa, sillä vain Raamatun kautta todistusaineisto voidaan selittää ristiriidattomasti, joka on luonnontieteellisen teorian ykkösvaatimus. 

Raamatun arvovallan puolustus on tärkeää kulttuurissa, joka on liukunut pakanuuteen, koska mikäli ihmiset eivät anna mitään arvoa uskosi perustalle, niin eivät he kuuntele myöskään väitteitä jotka perustuvat kyseiseen perustukseen. Usko Raamatun ilmoituksen selitysvoimaisuuteen todistusaineiston suhteen ei vielä ketään pelasta, mutta se voi johtaa monet kuuntelemaan vakavasti Raamatun sanomaa ja ennen kaikkea etsivällä sydämellä ja se on ensiarvoisen tärkeää, koska Raamattu sanoo, että "ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät." (Hebr.11:6)