perjantai 11. toukokuuta 2018

Todellisuuden perusta on informaatiossa

Kosmologi Syksy Räsänen kirjoitti Ylellä
”kvanttifysiikasta on tullut elektroniikan ja kemian - oleellisesti siis kaiken nykyteknologian – pohja.” 
Räsänen edustaa fysikalismia, jonka mukaan todellisuus koostuu pohjimmiltaan aineesta ja energiasta, ja olioilla on vain fysikaalisia ominaisuuksia. Fysikalismin mukaan todellisuus on selitettävissä fysiikan valossa, sillä kaikki pohjautuu perimmältään fysiikkaan. Onko näin luonnontieteen valossa?  

Jos on ominaisuus, jonka alkuperää ei voida selittää fysiikan kautta, niin se myös kumoaa fysikalismin todellisuuden perimmäisenä selityksenä. Onko tällaista ominaisuutta? Kyllä on, elämä.

Solu on elämän perusyksikkö ja solussa oleellisinta on geneettinen informaatio (koodikieli), joka on tallennettu DNA:n rakenteeseen. Esimerkiksi ihmisessä on yli 100 biljoonaa solua ja jokaisessa solussa on enemmän informaatiota kuin Yhdysvaltain kongressin kirjastossa. Tunnettu fyysikko Paul Davies on sanonut, että 
”elämän salaisuus ei ole varsinaisesti kemiallisissa aineksissa, vaan molekyylien loogisessa rakenteessa ja toiminnallisessa järjestyksessä.. Kuten supertietokone elämä on informaation käsittelyjärjestelmä.. Se mikä on elävän solun todellinen mysteeri, on ohjelmisto, ei laitteisto.. ei tunneta fysiikan lakia, joka pystyisi luomaan informaatiota tyhjästä.” (New Scientist 18.9.1999). 
Nykytietämyksen valossa luonnontiede onkin informaatiotiedettä sanan syvimmässä merkityksessä. Bioprosessitekniikan professori Matti Leisola on kirjoittanut; 
”kuka kirjoitti DNA:n funktionaalisen informaation? Luonnontiede ei anna siihen vastausta. Kokemuksesta tiedämme, että informaation takana on aina älykäs lähde” (Leisola 2013).
Toiminnallinen informaatio (koodikieli) perustuu aina sopimukseen kieliopista, jonka kautta koodi voidaan tulkita (purkaa). Koodikieli on siten aina perimmältään mielen tuote. Mikä selittää elämän informaation ja kokemuksemme toiminnallisen informaation alkuperästä?
”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä” (Hebr.11:3).
Raamatun mukaan maailma on rakennettu Jumalan puheen, eli kielen kautta. Tämän perusteella odottaisimme löytävämme myös jälkiä tästä Jumalan puheesta. Ja juuri tämän me löydämme, sillä löydämme mitä nerokkaimman koodikielen, kaikesta missä on elämää. Raamatun valossa voimme ymmärtää miksi elämän oleellisin tuntomerkki on informaatiossa ja miksi kaikki kokemukset informaation luonteesta viittaavat älykkääseen alkuperään.

Seuraavalla videolla puhun aihetta sivuten siitä, kuinka Charles Darwinin tutkimusmetodi tukee luomisoppia. Videon kesto 11 min.


1 kommentti:

  1. "Jos on ominaisuus, jonka alkuperää ei voida selittää fysiikan kautta, niin se myös kumoaa fysikalismin todellisuuden perimmäisenä selityksenä. Onko tällaista ominaisuutta? Kyllä on, elämä."

    Oletko koskaan kuullut termiä emergenssi?

    VastaaPoista