tiistai 19. joulukuuta 2017

Koulujen biologian opetus voi olla hengenvaarallista

Ihmiskäsityksemme vaikuttaa arvovalintoihimme ja tekoihimme ja ihmiskäsitykseemme vaikuttaa se mitä meille on opetettu ihmisestä. Hyvin monien suomalaisten ihmiskäsitys saa perustansa siitä mitä heille on opetettu kouluissa ihmisestä. Kouluissa ihmisestä voidaan opettaa erilaisia asioita, mutta biologian tunneilla lapsille ja nuorille opetetaan niin sanotun "tieteen arvovallalla", että he ovat sattuman ja tähtien lapsia. Esimerkiksi lukion biologian oppikirjassa sanotaan;
"Me ihmisetkin olemme tähtien lapsia, koska koostumme samoista alkuaineista kuin aikoinaan räjähtäneet tähdet." (Bios 1, elämä ja evoluutio, s, 17)
Se, että meissä on samoja alkuaineita kuin tähdissä, ei tietenkään tarkoita suoraan sitä, että olisimme tähtien lapsia. Kyseinen väite perustuukin materialistiseen maailmankatsomukseen (lue uskoon), jonka mukaan todellisuus perustuu vain aineeseen ja energiaan, joka loi itse itsensä tyhjästä. Paljon johdonmukaisempaa on uskoa, että ihmisissä ja tähdissä on samoja alkuaineita siksi, että Jumala käytti samoja alkuaineita tähtien ja ihmisten rakentamiseen. Tulee myös ymmärtää, että tähtien älykkyysosamäärä on myös puhdas nolla ja siksi niiden selitysvoima on myös nolla kaikelle elolliselle, koska kaikkien eliöiden perimät sisältävät koodikielen (Dna:n) ja koodikieli on varma merkki älykkäästä lähteestä, sillä vain älykkyys voi tuottaa koodikielen (perustuu sopimukseen kieliopin säännöistä).

Se mihin haluan kiinnittää kuitenkin huomion tässä lukion biologian oppikirjan lainauksessa, on se, että oppikirja yrittää korvata Jumalaa tähdillä. Kristinuskon mukaan ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja elämän tarkoitus on tulla Jumalan lapsiksi, koska ihmiset on luotu Jumalan rakkautta varten. Biologian oppikirja ei mainitse Jumalasta mitään, vaan väittää, että olemmekin tähtien lapsia, koska meissä on samoja alkuaineita. Kun tämä väite esitetään kouluissa "tieteen" nimissä ja arvovallalla, niin sillä voi olla todella suuria vaikutuksia nuoren maailmankatsomukseen. Sillä onhan sillä huomattava ero, olemmeko Jumalan vaiko tähtien lapsia, sillä Raamatun Jumalalla on lapsilleen käyttäytymisohjeet (laki), mitä ohjeita tähdet kykenevät antamaan? Ja mikäli ei ole absoluuttista lain antajaa, niin jokainen tekee sitä, mikä on hänen omasta mielestään oikein.Maailmankatsomus ohjaa meidän elämäämme ja maailmankatsomus sekä se, mitä uskomme biologisesta historiastamme käyvät käsi kädessä. Biologian vaikutuksesta maailmankatsomukseen kertovat seuraavassa akatemiaprofessori Kai Kaila ja dosentti Esa Kuismanen;
"Modernilla biologialla on kasvavassa määrin kosketuspintoja kulttuurin tutkimukseen ja filosofiaan. Biologisella tiedolla on siten voimakas vaikutus maailmankuvaamme, tapaamme hahmottaa ja jäsentää todellisuutta. Se muokkaa myös maailmankatsomustamme: näkemystämme ihmisyydestä ja 'paikastamme' luonnossa - ja tätä kautta se vaikuttaa arvovalintoihimme ja niihin perustuviin tekoihin." (Kaila, K. ja Kuismanen, E., Nykybiologian maailmankuva, Tieteessä tapahtuu 17(8), 1999)
Se mitä uskomme esimerkiksi ihmisen biologisesta historiasta, vaikuttaa siihen miten näemme ihmisyyden ja käsityksemme ihmisyydestä vaikuttaa arvoihimme ja tekoihimme. Jos näemme biologisen historiamme vain persoonattoman materian (tähtien) tuotoksena, niin ihminenkin olisi vain päämäärättömän luonnollisen prosessin - ohjaamattoman evoluution - tulosta. Tämä johtaa loogisesti loppuun asti vietynä uskomaan, että olemme vain merkityksetön kasa molekyylejä, eikä mikään lopulta merkitse mitään. Tästä seuraa, että ihmiselämä ei olisi pyhää tai muutenkaan sen arvokkaampaa kuin minkään muunkaan eliön, miksi olisi?

Kaikista selvin esimerkki siitä mihin koulujen biologian tunneilla annettu "evoluutio-opetus" voi pahimmillaan johtaa, on Jokelan koulusurmaajassa Pekka-Eric Auvisessa. Pekka-Eric Auvinen surmasi 10 vuotta sitten 8 ihmistä ja itsensä. Mikä ajoi hänen toimimaan näin? Väitän, että hänen maailmankatsomuksensa, joka oli evoluutioaatteen kyllästämä. Auvinen julkaisi ennen surmatöitään kirjoituksen, josta media on vaijennut, sillä se tuo jopa liian selvästi esille Auvisen todellisen motiivin surmiin. Seuraavassa otteita Auvisen kirjoituksesta, josta David Catchpoole on koonnut kyseiset lainaukset:
  • Olen kyyninen eksistentialisti, ihmisvastainen humanisti, epäsosiaalinen sosiaalidarvinisti 
  • Elämä on vain sattumaa … pitkän evoluutioprosessin tulosta
  • Evoluutio on sekä teoriaa että totta, kreationismi ei ole kumpaakaan
  • IHMISKUNTA ON YLIARVOSTETTU
  • Ihmiselämä ei ole pyhää. Ihminen on vain yksi eläinlaji eikä maailma ole yksinomaan heitä varten. Kuolema ei ole murhenäytelmä, sitä tapahtuu luonnossa koko ajan lajien välillä. Kaikkien ihmisten elämä ei ole tärkeää tai säästämisen arvoista
  • Nykymaailmassa luonnonvalinnan prosessi on täysin vääristynyt
  • Nyt on tullut aika laittaa LUONNONVALINTA & VAHVIMMAN ELOONJÄÄMINEN takaisin raiteilleen!
  • En voi sanoa kuuluvani tähän itsekkääseen, omahyväiseen ihmiskuntaan. Ei! Olen kehittynyt askeleen verran korkeammalle
  • Olen valmis taistelemaan ja kuolemaan asiani puolesta. Minä, luonnon valitsijana, tuhoan kaikki, joita pidän kelvottomina, ja jotka ovat häpeäksi ihmisrodulle, ja joita luonnonvalinta ei ole poistanut
  • Minä olen laki, tuomari ja teloittaja. Minua korkeampaa auktoriteettia ei ole
Auvinen tunnusti olevansa sosiaalidarvinisti sekä uskovansa evoluutioon. Hän myös vastusti jyrkästi kreationismia. Hänen maailmankatsomuksensa oli siis darvinistinen, jonka mukaan ihmiselämä ei ole pyhää, vaan ihminen on vain yksi sattuman ja evoluutioprosessin aikaansaama eliö muiden joukossa. Auvinen ei nähnyt kuolemaa murhenäytelmänä, koska piti sitä evoluutioprosessiin kuuluvana luonnollisena (ja sitä kautta suotavana ja välttämättömänä) tapahtumana. 


Tärkeää on huomata se, että evoluutioideologia ohjasi Auvisen maailmankatsomusta. Koska hän uskoi ihmisen olevan päämäärättömän evoluutioprosessin tulosta, niin siksi hän ei kyennyt näkemään ihmiselämää pyhänä, vaan ainoastaan sattumanvaraisen kehityksen tuloksena, Evoluutioideologia vaikutti myös hänen ajattelussaan, niin että hän ihannoi luonnonvalintaa ja vahvimman eloonjäämistä, jotka ovat saaneet Charles Darwinin "lajien synty"- kirjan ansiosta korostuneen aseman myös koulujen biologian opetuksessa. 


Auvinen uskoi Darwinia siinä, että luonnonvalinta on meidät "luonut" prosessi. Tämän seurauksena hän ihannoi tätä prosessia ja halusi tulla itse osaksi sitä. Hän halusi olla osa luonnonvalintaa (valitsijaa) ja päättää vahvimman oikeudelle ketkä ovat kelpoisia elämään. Toisin sanoen hän korotti itsensä Jumalan paikalle päättämään elämästä ja kuolemasta ja ikävä kyllä hän oli vain johdonmukainen evoluutioideologialle. Auvinen sanoi olevansa valmis taistelemaan ja kuolemaan asiansa puolesta (olla osa luonnonvalinnanprosessia) ja sen hän valitettavasti myös piti.Naturalistisen evoluutioideologian mukaan kaikki on syntynyt sattumalta luonnollistenprosessinen kautta. Näin evoluutioideologia lukee luonnollisille prosesseille kykyjä, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle. Eli kyvyn luoda materiaa ja energiaa tyhjästä, kyvyn antaa kuolleelle materialle elämä jne..  Kun ihmiset evoluutioideologian lumoissa ovat ryhtyneet jumalalistamaan luonnon (lukevat luonnolle kykyjä, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle), ja lukevat ihmisen tämän jumalallisen luonnon kehittyneimmäksi muodoksi, niin se johtaa johdonmukaisesti siihen, että ihmisestä tulee itselleen jumala. 


Juuri näin myös Pekka-Eric Auvinen ajatteli sanoessaan "minä olen laki, tuomari ja teloittaja. Minua korkeampaa auktoriteettia ei ole". Auvinen oli valitettavasti vain poikkeuksellisen johdonmukainen sille mihin evoluutioideologia johdonmukaisesti loppuun asti vietynä voi pahimmillaan johtaa. Tämän vuoksi mielestäni on oikein sanoa, että koulujen biologian opetus voi olla hengenvaarallista, koska se voi johdonmukaisesti sovellettuna johtaa Auvisen kaltaisiin tapauksiin. 

Muistutan vielä, että Auvinen ei ole mikään yksittäistapaus, vaan ateistinen evoluutioideologia on ollut vaikuttamassa ihmisten hävitykseen tuhat kertaa enemmän kuin kaikki Euroopan historian uskonnolliset sodat yhteensä. Näistä esimerkkeinä vaikka vuoden 1930 Stalinistinen terrori, Maon Kiinan yhteiskuntakokeilut ja Pol Potin toteuttamat massamurhat. Näitä miehiä yhdisti ateismi ja evoluutioideologiaan perustuva maailmankatsomus, joka ohjasi heidän elämäänsä. Se ettei tällä hetkellä maallistuvissa länsimaissa nähdä tällaista terroria johtuu vain siitä, että kristinuskon perintö vaikuttaa vielä maallistuneissa kulttuureissa, niin vahvasti ettei maallistuneen evoluutioideologian vaikutus ole päässyt vielä täyteen voimaansa täällä.

Kristinusko antaa täysin toisenlaisen näkemyksen ihmiselämästä, kuin darvinismi (evoluutioideologia). Kristinuskon mukaan ihmiselämä on pyhää! Koska Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvaksensa, on tämän vuoksi jokaisen ihmisarvo ehdoton, sillä Jumala rakastaa jokaista ihmistä ehdottomasti, sillä ihminen on luotu Jumalan rakkautta varten. Kristinuskon mukaan Herra Jeesus kuoli jokaisen maailman ihmisen syntien edestä ja tätä kautta Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Täten kristinusko antaa lähtökohtaisesti jokaiselle ihmiselle yhtä tärkeän ja arvokkaan aseman henkilöön katsomatta. Vain kristinusko kykenee rakenteensa puolesta antamaan jokaiselle ihmiselle ehdottoman ja muista eliöistä erotetun aseman, sillä vain kristinuskon sanoma kertoo Luojasta, joka antoi Henkensä kaikkien ihmisten edestä henkilöön katsomatta. 

Jokaisen ihmisenarvo on Jumalan Pojan veren hintainen (mittaamattoman arvokas) ja tässä valossa on helppo ymmärtää miksi kristinuskon mukaan kaikkia ihmisiä, myös niitä jotka kristittyjä vihaavat ja vainoavat tulee rakastaa rakkaina lähimmäisinä. Kristinusko johtaa siis johdonmukaisesti harjoitettuna rakastamaan kaikkia ihmisiä rakkaina lähimmäisinä. Kristinusko johtaa täysin vastakkaiseen lopputulokseen kuin evoluutioideologia ja tämä johtuu siitä, että kristinuskon luova voima on Jumalan rakkaus, kun taas evoluutioideologian on kuolema ja epäkelpojen hävittäminen.

Kaiken tämän valossa on todella harmillista, että evoluutioideologia on saanut monopolin koulujen biologian opetuksessa, vaikka biologia ei kaipaa evoluutiota selitykseksensä. Luomisteoria on paljon johdonmukaisempi biologisille todisteille kuin evoluutioteoria. Tästä esimerkin antaa bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola, joka puhui Tieteiden talolla aiheesta "kehittyykö vai rappeutuuko ihminen?"


perjantai 10. marraskuuta 2017

Kehitysopin "geologiset kaudet" löytyvät vain oppikirjoista

Maailman kuuluisin ateisti evoluutiobiologi Richard Dawkins on sanonut; 
Evoluutio olisi helppo kumota, jos löytyisi yksikin väärässä aikajärjestyksessä oleva fossiili. Evoluutio on selvinnyt tästä testistä liput liehuen. (The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution s. 136)
Dawkinsin mukaan evoluutio kumoutuisi jos löytyisi yksikin väärässä aikajärjestyksessä oleva fossiili. Hänen mukaansa sellaista ei ole löytynyt. No kumoutuisiko evoluutio jos kävisi ilmi, että koko kehitysopillinen "aikajärjestys" maan pintakerroksista (fossiilikerrostumista) löytyy vain evoluutioon uskovien kasaamista oppikirjoista? Toisin sanoen jos kehitysopillista fossiilikerrosten aikajärjestystä ei löydetä luonnosta, vaan ainoastaan oppikirjoista, niin on helppo ymmärtää ettei väärää fossiilia voi löytyä väärässä "kehitysopillisessa aikajärjestyksessä", kuin vasta sitten, kun se oppikirjoissa, niin kuvataan, tässä valossa Dawkinsin on helppo hehkuttaa evoluution selvinneen testistä.

Jos katsomme evolutionistien oppikirjojen sijaan todistusaineistoa (luontoa), niin voimme huomata ettei kehitysopillisia geologisia kausia ole nähtävissä, missään.


Kuvassa (klikkaa kuvaa) näkyy Darwinin oppi-isän Charles Lyellin (1797-1875) näkemys maanpinnan hitaasta kerrostumisesta (Principles of Geology/1833 ja Element of Geology/1838). Se hyväksyttiin tieteelliseksi totuudeksi ja se oli pohjana Darwinin koko teorialle ja evolutionistit uskovat siihen tänäkin päivänä. Sen mukaan kerrostumien paksuus on suhteessa kuluneeseen aikaan. 500 miljoonan vuoden kertymän paksuus olisi yli 140 km.

Tämän geologisen taulukon mukaan 100-60 miljoonaa vuotta sitten eläneiden dinosaurusten fossiilien tulisi olla noin 40-30 km syvyydessä. Huomioitavaa on se, että maan korkeimman (Mount Everest 8.8 km) ja syvimmän (Mariaanien hauta 11 km) kohdan erotus on noin 20 km. Eli kehitysopin geologisen taulukon mukaan dinosaurusten fossiilien tulisi olla maanpinnalta luettuna syvemmällä, kuin on maailman korkeimman ja syvimmän kohdan välinen erotus ja vieläpä huomattavasti syvemmällä.

Ihminen ei ole kuitenkaan koskaan käynyt 30 km syvyydessä, eikä fossiileja ole siksi koskaan kaivettu 30 km syvyydestä. Sen sijaan fossiilit (myös dinosaurusten) löydetään aina maanpinnalta. Fossiileja etsitäänkin maan pintaa potkimalla ja konttaamalla. Eikö tässä vaiheessa tulisi hälytyskellojen soida evolutionistien päässä? Eikö se ole teorian kannalta hälyttävää, että fossiilit joidenka tulisi teoriassa olla 30 km syvyydessä löytyvätkin maanpinnalta? Eikö sen tulisi olla teorian kannalta hälyttävää, että dinosaurusten fossiilit löytyvät aina pintakerroksista? Eikö maanpinta ole aikajärjestyksessä väärä kerros dinosauruksille, kehitysopillisen aikajärjestyksen mukaan?

On tietenkin, mutta eihän tällaiset "pikku seikat" hetkauta evoluutioon tosiuskovia. Evoluutioon "aikuisten oikeasti uskovilla", on aina selitys tällaisille tosiasioille, jotka ovat täysin teorian ennusteiden vastaisia. He voivat vedota eroosioon, joka olisi muka hävittänyt ylemmät kerrokset dinosauruskerrostumien päältä, vaikka heidän teoriansa mukaan kerrosten tulisi kasvaa eikä hävitä ajan kuluessa. Tai he voivat vedota siihen, että dinosauruskerrostuma olisi jotenkin merkillisesti "pulpahtanut" pintakerrokseksi jne.. Heillä löytyy aina selitys, jonka kautta havainto voidaan selittää teorian mukaiseksi, koska evolutionistien johtopäätöksiä ei ohjaa luonnon tosiasiat, vaan teoria joka määrää sen mitä he voivat havaita.

Raamattuun uskovien kristittyjen ei tarvitse kehitellä kaiken maailman "selityksiä" sille miksi todistusaineisto ei näytä vastaavan omaa perususkomusta (teoriaa), vaan kristityt voivat ottaa todistusaineiston sellaisenaan, koska Raamatun mukaan kaikki eläimet ovat eläneet yhtä aikaa ja fossiilikerrostumat ovat valtava muistomerkki, joka kertoo siitä tosiasiasta, että Jumala on tuominnut maailman vedellä vedenpaisumuksessa. Raamatun kuvaaman historian perusteella emme odottaisi fossiilikerrostumien olevan missään kehitysopillisessa aikajärjestyksessä, vaan vedenpaisumuksen hautautumisjärjestyksessä ja juuri sellaisen järjestyksen näemme todistusaineistossa. Kehitysopin "geologiset kaudet" löytyvät vain oppikirjoista, kun taas luonto vastaa Raamatun ilmoitusta.

tiistai 31. lokakuuta 2017

Jeesus: "ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne"


Tuon näkemykseni siitä mitä Raamattu opettaa pelastuksesta iankaikkiseen elämään. Pelastus iankaikkiseen elämään on kaikista mahdollisista asioista tärkein, joten nyt käsiteltävä aihe on elintärkeä. Pyrin kiteyttämään tekstini vain siihen mitä kautta pelastutaan. Tutki ja koettele teksti Jumalan sanan kautta.


JEESUS ASETTAA PELASTUKSEN KRITEERIN

Niin Jeesus taas sanoi heille: "Minä menen pois, ja te etsitte minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla."Niin juutalaiset sanoivat: "Ei kai hän aikone tappaa itseänsä, koska sanoo: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla'?"Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille. (Joh.8:21-25)

Jeesus sanoi juutalaisille, että he kuolevat synteihinsä elleivät usko Jeesusta siksi, joka Hän on. Jeesus asetti uskon Häneen vaatimukseksi syntien anteeksi saamiseksi. Huomioitavaa tässä on se, että usko Jumaluuteen ei Jeesuksen mukaan riittänyt pelastamaan ihmistä, sillä juutalaiset kyllä uskoivat Jumalaan, vaan Jeesuksen mukaan synneistä pelastutaan vain uskomalla Hänet siksi joka Hän on.

Jos pelastus synneistä on vain uskosta siihen kuka Jeesus on, niin silloin kaikista tärkeintä on tulla tietämään se kuka Jeesus on Raamatun mukaan ja uskoa siihen. Edellä olevat jakeet Johanneksen evankeliumin 8 luvussa antavat jo viitteitä siitä kuka Jeesus on, sillä Hän sanoi, että ”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.” Jeesus ei omien sanojensa mukaan ole tästä maailmasta, vaan ylhäältä.


ENSIMMÄINEN JA TOINEN IHMINEN

”Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta.” (1.Kor.15:47) Biblia

Paavali puhuu korinttolaiskirjeessä ensimmäisestä ja toisesta ihmisestä, ensimmäisestä ja viimeisestä Aadamista. Ensimmäisellä ihmisellä Paavali viittaa Aadamiin josta koko ihmissuku on lähtöisin ja toisella ihmisellä Jeesukseen, joka on eläväksi tekevä Henki (1.Kor.15:45). Huomioitavaa on, että Paavali sanoo toisen ihmisen olevan itse Herra taivaasta. Herra (Jhwh) Jumala (Elohim) on taivaan ja maan Herra, Hän joka on tehnyt kaiken mitä on taivaassa ja maassa ja Paavali sanoo, että toinen ihminen (Jeesus) on itse Herra taivaasta.


EEVAN KÄSITYS MESSIAASTA/KRISTUKSESTA

”Ja minä panen vainon sinun (käärmeen) ja vaimon välille, ja sinun siemenes ja hänen siemenensä välille; sen pitää rikki polkemaan sinun pääs, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän.” (1.Moos.3:15) Biblia
”Ja Adam tunsi emäntänsä Hevan, ja hän tuli raskaaksi, ja synnytti Kainin, ja sanoi: minulla on mies Herra.” (1.Moos.4:1) Biblia

Syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala pani vainon käärmeen siemenen ja vaimon siemenen välille. Uskon, että tällä vainolla tarkoitetaan sitä, että paholaisen vallassa olevat vainoavat niitä jotka tulevat seuraamaan neitsyestä (vaimosta) syntynyttä Vapahtajaa. Vaimon siemenellä viitataan mielestäni siis Jeesukseen, joka oli syntyvä neitsyestä ja tämä siemen (Jeesus) olisi polkeva rikki käärmeen pään. Raamattu opettaa, että kun Jeesus tulee takaisin, niin Hän tappaa antikristuksen ja väärän profeetan ja tulee myös heittämään saatanan (käärmeen) iankaikkisuudeksi tuli järveen (helvettiin). Näin Jeesus tulee polkemaan rikki käärmeen pään.

Mielenkiintoista on se, että kun Eeva tuli ensimmäisen kerran raskaaksi ja sai ensimmäiselle Aadamille pojan, niin Eeva luuli tämän olevan Herra. Aadam ja Eeva osasivat jo odottaa tulevaa Messiasta (Vapahtajaa/Kristusta), joka olisi polkeva rikki käärmeen pään Jumalan lupauksen mukaan ja Eeva luuli Kainia jo täksi Vapahtajaksi. Huomioitavaa on se, että Eeva uskoi tulevan Messiaan (Kristuksen) olevan Herra (Jhwh). 

Kenties Jumala oli puhunut Aadamille ja Eevalle jotain sellaista jossa Hän sanoi tulevan Kristuksen olevan toinen ihminen ja viimeinen Aadam (Aadam tarkoittaa ihmistä) ja kun Eeva sai lapsen, niin hän ajatteli, että koska tämä on toinen mies maailmassa, niin hänen täytyy olla nyt tämä toinen ihminen ja viimeinen Aadam eli Kristus → Herra joka on polkeva rikki käärmeen pään. Eeva erehtyi siinä, että uskoi Kainin olevan tuleva Messias, mutta näiden Raamatun kohtien perusteella on syytä olettaa, että Jumala oli puhunut Aadamille ja Eevalla siihen suuntaan syntiinlankeemuksen jälkeen mistä Paavali opetti korinttolaiskirjeen luvussa 15. Raamatun alkuluvut jo profetoivat lihaan tulevasta Messiaasta, joka on itse Herra taivaasta.


SUUN TUNNUSTUKSELLA PELASTUTAAN

jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään."Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."” (Room.10:9-13)

Paavali opettaa roomalaiskirjeessä, että jos tunnustamme suullamme Jeesuksen Herraksi ja uskomme sydämessämme, että Hän on herännyt kuolleista, niin pelastumme. Ihmiset voivat varsinkin nykyään käsittää tämän Herra sanan useilla eri tavoilla, joku voi ajatella sen tarkoittavan herrasmiestä, joku korkea-arvoista henkilöä ja joku Jumalaa. Paavali kuitenkin sanoo selkeästi miksi Herraksi Jeesus tulee tunnustaa. Jeesus tulee tunnustaa Herraksi, joka on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka Häntä avuksi huutavat. 

On selvää, että tällainen Herra voi olla vain Raamatun ilmoittama Luoja Jumala joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Paavali myös siteeraa Jooelin kirjan lukua kaksi, ”Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu” (Jooel 2:32). Tässä Jooelin kirjassa kyseinen Herra sana on käännetty ”Jhwh” ja tarkoittaa Luoja Jumalaa joka on kaiken luonut. Raamattu opettaa, että pelastumme tunnustamalle Jeesuksen olevan Herra Jhwh → taivaan ja maan Luoja!


HERRAIN HERRA

Jotkut sanovat ettei Jeesuksen Herruus ole Herra Jhwh:n Herruutta, mutta Raamattu vahvistaa useissa kohdissa, että Jeesus on nimenomaan Herra Jhwh ja mikäli Hän ei sitä olisi, niin jokainen joka palvoo Jeesusta sortuisi epäjumalanpalvontaan, sillä Herra Jhwh on säätänyt, että kaikki muu palvonta kuin Herran Jhwh:n palvonta on epäjumalanpalvontaa.

Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.” (Jes.42:8)
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman.'" (Luuk.4:8)
”Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne, niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.Ja minä annan sinun karjallesi ruohoa kedoillasi; ja sinä syöt ja tulet ravituksi. Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte;” (5.Moos.11:13-16)

Jos Jeesus ei ole Herra Jhwh ja ihminen palvoo Häntä, niin sortuu epäjumalanpalvelukseen. Samoin siihen sortuu mikäli ei usko Jeesuksen olevan Herra Jhwh ja kuitenkin palvoo Jeesusta, koska meidän tulee sydämestämme palvoa vain Herraa Jhwh:ta! Raamattu kuitenkin opettaa selkeästi, että Jeesus on Herra Jhwh.

Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta.” (5.Moos.10:17)
”He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.” (Ilm.17:14)
”Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa! ” (Joh.1:36)

Raamattu opettaa, että Herra Jhwh Jumala Elohim on jumalain Jumala ja herrain Herra. Raamattu myös opettaa, että Jeesus on Jumalan Karitsa. Sitten Raamattu sanoo, että Karitsa on herrain Herra ja kuningasten Kuningas. Raamattu antaa Jeesukselle herrain Herran arvon ja näin voi olla ainoastaan siksi, että Jeesus on Herra Jhwh → Jumala Elohim, koska Herra Jumala ei anna kunniaansa toiselle eikä ylistystään epäjumalille.

"Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?" Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu." Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä. Ja Jeesus sanoi: "Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi." (Joh.9:35-39)
Kun Jeesus paransi syntymästään sokean näön ja ilmoitti hänelle olevansa Jumalan Poika, niin mies kumartaen rukoili (palvoi) Jeesusta. Mikäli Jeesus ei olisi Herra (Jhwh), niin mies olisi sortunut epäjumalanpalvontaan (koska Herra Jhwh on säätänyt, että vain Häntä tulee palvoa) ja Jeesuksen olisi tullut torua häntä, mutta Jeesus ei torunut miestä epäjumalanpalvonnasta, koska parannettu palvoi Herraa (Jhwh:ta) Jeesusta.


JEESUS EI OLE ISÄ, MUTTA HERRA ON YKSI

"Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä." (Ilm.5:6-7)

Karitsa joka on herran Herra (Jhwh) ottaa valtaistuimella-istuvan (Isän = herrain Herran "Jhwh:n") oikeasta kädestä kirjan. herrain Herra ottaa herrain Herran kädestä kirjan? Näin siksi, että Poika on Herra (Jhwh) ja Isä on Herra (Jhwh), He ovat eri persoonia, mutta yksi Herra (Jhwh) → Jeesus: "Minä ja Isä olemme yksi" (Joh.10:30). Jeesus ei siis ole Isä, mutta He ovat yksi Herra. Kuinka tämä on mahdollista, miten kaksi eri persoonaa voi olla yksi?

"Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." (Mark.10:6-9)

Jeesus sanoo, että kun mies ja nainen liittyvät yhteen, niin ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, niin he ei eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha. Jeesus lainaa tässä 1.Mooseksen kirjaa jossa" yksi" sana on sama "echad" sana kuin sana yksi kohdassa → "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi." (5.Moos.6:4)

Avioliitossa miehestä ja vaimosta tulee yksi vaikka HE ovat kaksi eri persoonaa. Tämä ykseys on ymmärrettävä hengellisesti. Samoin Herra Jumala on yksi vaikka niin Isä, Poika kuin Pyhä Henki (kolme eri persoonaa) ovat kaikki Herra Jhwh. Raamattu opettaa, että pelastumme vain uskomalla Jeesukseen Raamatun opetuksen mukaan ja Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Herra (Jhwh), mutta ei Isä ja He ovat yksi Herra! → "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." (Apt.16:31)

lauantai 30. syyskuuta 2017

Miten evoluutionäkemys sopii todistusaineistoon?

Mitä odottaisimme löytyvän todistusaineistosta, mikäli polveutumisoppi mikrobeista ihmiseksi olisi totta? Odottaisimme löytävämme mekanismin, sillä mikäli kehitys mikrobeista ihmiseksi on aineellisten prosessien aiheuttama, niin tulee olla mekanismi, jonka kautta kehitys etenee. Mekanismi on tunnusomaista aineelliselle prosessille ja jos uskotaan, että ihminen on vain aineellisten prosessien tuotos, niin sen luonnonmekanismin selvittäminen joka tuottaisi ennestään täysin uusia elimiä ja rakenteita (silmiä, raajoja, korvia, kavioita jne..), joita esimerkiksi mikrobeilla ei ole, on evoluutionäkemyksen kannalta kaikkein oleellisin asia.

Tällä hetkellä tällaista mekanismia ei tunneta. Mutaatio/valinta mekanismia on ehdotettu tällaiseksi uutta rakentavaksi mekanismiksi, mutta todistusaineisto ei puolla kyseistä ehdotusta. Koskaan ei ole suoraan havaittu, että jollekin eliölle syntyisi uutta geneettistä informaatiota, joka tuottaisi sille ennestään täysin uuden rakenteen tai ominaisuuden. Informaatiota luovista mutaatioista ei ole ainoatakaan havaintoa.

Jerry Bergman, Ph.D. tutki vuonna 2004 hyödyllisiä mutaatioita. Hän teki muun muassa yksinkertaisen kirjallisuushaun Biological Abstracts’n ja Medlinen kautta. Hän löysi 435 732 osumaa ”mutation” –hakusanalla, mutta näistä vain 186:ssa oli maininta ”benefical” (hyödyllinen; noin neljä kymmenestä tuhannesta). Kun kyseiset 186 viitettä tarkistettiin, oletetut hyödylliset mutaatiot olivat hyödyllisiä vain hyvin rajoitetusti ja johdonmukaisesti tarkoittivat toimintoja vioittavia (informaatiota vähentäviä) muutoksia.

Luonnonvalinta ei taas ole, uutta kehittävä mekanismi, vaan se kykenee vain ’valitsemaan’ jo olemassa olevasta. Tällä hetkellä evoluutionäkemykseltä puuttuu se teorian kannalta kaikkein oleellisin, eli mekanismi jonka kautta evoluutio voisi edetä. Tämän mekanismin selvittäminen on luonnontiedettä ja tällä hetkellä luonnontieteellä ei ole vastausta siihen miten mikrobeista olisi voinut kehittyä ihmisiä pitkässä ajassa, koska kyseiseen kehitykseen ei ole mekanismia ja tämän vuoksi evoluutioteorian selitysvoima todistusaineistolle on heikko. Evoluutioteorian ennustaman "kehityksen" mekanismin selvittäminen on niin tärkeää ja oleellista teorian kannalta, että on turha puhua mistään muista asioista, jotka voisivat tukea teoriaa, mikäli teoriaa halutaan tarkastella luonnontieteellisesti, koska luonnontiede perustuu nimenomaan mekanismin selvittämiseen.

torstai 28. syyskuuta 2017

Tieteen luonteesta


Luonnontieteen tehtävä on auttaa ymmärtämään luonto oikein. Havainnot ja kokeet ovat kaiken luonnontieteellisen työn perusta. Luonnontiedettä ei voi suoraan käyttää historiallisten asioiden tutkimiseen, koska menneitä tapahtumia ei voi tutkia kokeellisesti. Tästä seuraa, että luonnontieteellistä tutkimusta ohjaa aina jokin ennalta päätetty teoria. Luonnontieteessä seurataan jotain teoriaa, jonka kautta todistusaineistoa pyritään selittämään ja etsimään teorialle tukea. Teorian selitysvoimaisuus määräytyy sen perusteella kuinka johdonmukaisesti se kuvaa todistusaineistoa. 

Täten tieteellinen tapa arvioida erilaisten uskonvaraisten lähtökohtien esim, evoluutioteoria/Raamatun ilmoituksen selitysvoimaisuutta tieteelliselle todistusaineistolle on katsoa mitä teoria sanoo ja verrata sopivatko nykyisyyden todisteet siihen.  

Teorian pohjalta voimme tehdä ennustuksia siitä, mitä olettaisimme löytyvän (todistusaineistosta) mikäli teoria pitää paikkansa. Sitten katsomme maailmaa (tieteellistä todistusaineistoa), että ovatko ennusteemme mukaiset todisteet nähtävillä. Se kuinka teoriasta nouseva ennustettavuus sopii johdonmukaisesti ja selitysvoimaisesti siihen mitä näemme nykyisyydessä, kertoo sitten sen kuinka johdonmukainen teoria on suhteessa tieteelliseen todistusaineistoon. Tämä on tieteellinen tapa tutkia teorian selitysvoimaisuutta ja johdonmukaisuutta suhteessa todistusaineistoon.

Tieteellinen todistusaineisto on sama kaikille ja siten kaikilla on samat tieteelliset todisteet. Tieteellisessä tutkimuksessa onkin kyse ennen kaikkea siitä mikä lähtökohtaoletus (teoria) sopii parhaiten todistusaineistoon.


keskiviikko 27. syyskuuta 2017

Blogini alustus

Hei olen Toni Torppa ja tässä lyhyt alustus minusta ja blogistani. Olen kristitty ja uskon Raamatun olevan Jumalan sanaa, kirjaimellisesti totta ja tieteellisesti tarkka sekä paikkansapitävä. Tämän vuoksi uskon esimerkiksi, että maailma on ikivanha - noin kuusituhatta vuotta, mikä voidaan epäsuorasti päätellä Raamatun ilmoituksesta.

Minulla oli Uuden Suomen puheenvuorossa vuosia blogi nimellä "mikael torppa" (toinen nimeni), Uusi Suomi on kuitenkin kokenut etten enää voi kirjoittaa heidän alustalle. Kyseisen blogin teksteihin voi tutustua täällä - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

Blogin päätarkoitus on tarjota lääkettä kulttuuriamme vaivaavaan epidemiaan nimeltä "harhaan johdetut", joka on koulutusjärjestelmämme kautta päässyt leviämään koko yhteiskuntaan. Kyseinen epidemia ilmenee yhteiskunnassamme käsityksenä, että tieteellinen todistusaineisto olisi Raamatun ilmoituksen vastainen. Epidemia on vaarallinen sillä pahimmillaan ja hoitamattomana se johtaa ihmiset helvettiin, siksi koen aiheen erittäin tärkeäksi.

Usein kuulee sanottavan, että kreationismi (usko Raamatun luomiseen) on uskonasia ja evoluutioteoria on tiedettä, mutta onko näin? Ei ole, vaan tieteelliseltä kannalta katsottuna, niin kreationismi kuin evoluutioteoriakin ovat uskonasioita joita ei voida tieteellisesti todistaa, sillä menneitä tapahtumia on mahdotonta todistaa empiiristen (kokeellisten) menetelmien avulla, koska menneitä tapahtumia ei voida testata ja toistaa nykyisyydessä. 

Huomioitava on, että on mahdollista tutkia empiirisesti niitä mekanismeja ja samanlaisia tapahtumia, joiden oletetaan aiheuttaneen nykyisyyden historiassa, mutta tällöin tutkitaan vain sitä millaiset mekanismit ja tapahtumat ovat kenties olleet mahdollisia menneisyydessä, ei sitä mitä menneisyydessä todella tapahtui. Siksi tieteessä kyse on todellisuudessa siitä, mikä historiankuvaus selittää johdonmukaisimmin nykyisyydessä olevan todistusaineiston. 

Esimerkiksi, kun kaksi tutkijaa, ateisti ja kristitty katsovat ihmisen perimää, niin toinen näkee siinä sattuman ja valinnan tuotoksen ja toinen luomisen ja lankeemuksen. Kaksi tutkijaa tulee täysin erilaiseen johtopäätökseen samasta tosiasiasta, koska he katsovat sitä erilaisista lähtökohdista käsin. 

Ateisti ei usko Jumalaan, vaan siihen, että fysikaalinen luonto on kaikki mitä on ja siksi hän lähtee tulkitsemaan ja selittämään näkemäänsä todistusaineistoa naturalistisen evoluutioaatteen kautta, jonka mukaan persoonaton, tarkoitukseton ja ohjaamaton luonnollinen prosessi on kehittänyt meidät geneettisten kirjoitusvirheiden valikoinnin kautta.

Kristitty (Herran Jeesuksen opetuslapsi) uskoo taas Jumalaan ja Raamattuun Jumalan ilmoituksena ja siksi hän lähtee tulkitsemaan ja selittämään samaa todistusaineistoa Raamatun ilmoituksen kautta, jonka mukaan Jumala on luonut ihmisen alussa virheettömäksi ja syntiinlankeemuksen seurauksena Jumala kirosi maailman ja siksi näemme perimien vanhentuvan, rappeutuvan ja kuolevan.

Toisin sanoen tieteellinen todistusaineisto on sama kaikille ihmisille, niin evolutionisteille kuin kreationisteille. Kaikilla on samat todisteet, kyse on siitä kenen uskonvarainen lähtökohta, tekee parhaiten ja selitysvoimaisimmin oikeutta näille todisteille - mikä historiankuvaus sopii parhaiten todisteisiin.

Tämä on blogini pääteema ja pääsääntöisesti pyrin vertailemaan evoluutionäkemyksen ja Raamatun ilmoituksen selitysvoimaa suhteessa todistusaineistoon eri aiheissa.

Blogin tarkoitus on pyrkiä kertomaan lähimmäisille, että kristinusko ei ole sokeaa uskoa, joka ei kestäisi kriittistä tarkastelua ja vertailua muiden katsomuksien kanssa, vaan kristinusko on nimenomaan objektiivista uskoa, sillä vain Raamatun kautta todistusaineisto voidaan selittää ristiriidattomasti, joka on luonnontieteellisen teorian ykkösvaatimus. 

Raamatun arvovallan puolustus on tärkeää kulttuurissa, joka on liukunut pakanuuteen, koska mikäli ihmiset eivät anna mitään arvoa uskosi perustalle, niin eivät he kuuntele myöskään väitteitä jotka perustuvat kyseiseen perustukseen. Usko Raamatun ilmoituksen selitysvoimaisuuteen todistusaineiston suhteen ei vielä ketään pelasta, mutta se voi johtaa monet kuuntelemaan vakavasti Raamatun sanomaa ja ennen kaikkea etsivällä sydämellä ja se on ensiarvoisen tärkeää, koska Raamattu sanoo, että "ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät." (Hebr.11:6)