lauantai 10. helmikuuta 2018

Maailmankaikkeuden olemassaolo on yliluonnollista

Maailmankaikkeuden alkuperä on välttämättä yliluonnollinen. Näin ollen jokainen ihminen uskoo yliluonnolliseen, ymmärtää hän sen itse tai ei.

Nimittäin maailmankaikkeuden olemassaololle on vain kaksi mahdollista vaihtoehtoa, sillä on joko alku tai sitten se on iankaikkinen (aina olemassa ollut). Se mitä useimmat eivät ole joko ajatelleet tai ymmärtäneet, niin kumpikin näistä vaihtoehdoista perustuu yliluonnolliseen (luonnonlakien vastaiseen) oletukseen. Maailmankaikkeuden olemassaolo on jo itsessään yliluonnollinen tapahtuma ja syy siihen on seuraava.

Jos maailmankaikkeudella on alku, niin se rikkoo termodynamiikan ensimmäistä lakia. Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (laki) sanoo, että energiaa/materiaa ei voi syntyä tyhjästä luonnollisten prosessien kautta. Tämän vuoksi maailmankaikkeuden syntyminen tyhjästä on yliluonnollinen (luonnonlakien vastainen) tapahtuma. 

Jos maailmankaikkeus on ikuinen, niin se rikkoo termodynamiikan toista lakia. Termodynamiikan toinen pääsääntö (laki) sanoo, että maailmankaikkeuden työhön hyödynnettävissä olevan energian määrä laskee ja epäjärjestyksen määrä kasvaa. Koska energiaa ei synny tunnettujen lakien mukaan ja massa-energian kokonaismäärä on vakio ja työhön hyödynnettävän energian määrä vähenee, niin lopulta kaikkialla maailmankaikkeudessa olisi sama lämpötila ja enempi työ ei olisi mahdollista. Tämä osoittaa sen, että maailmankaikkeudella täytyy olla alku, jolloin käyttökelpoisen energian määrä oli suuri ja se on nyt kulumassa loppuun.


Koska maailmankaikkeuden käyttökelpoinen energia on kulumassa loppuun, niin se osoittaa ettei maailmankaikkeus ole iankaikkinen. Käsitys iankaikkisesta maailmankaikkeudesta on näin uskoa yliluonnolliseen (termodynamiikan toisen lain vastaiseen) näkemykseen.

Koska maailmankaikkeuden alkuperä on tieteelliseltä kannalta katsottuna välttämättä yliluonnollinen tapahtuma, niin kysymys kuuluu, kuka tämä yliluonnollinen kaiken alullepanija on?

Vastausta arvioitaessa on hyvä pohtia myös sitä, miksi auringon energia ei saa kuollutta kortta kasvamaan? Syy siihen on se, että kuolleen kasvin geneettinen informaatio on, niin tuhoutunut (vioittunut mutaatioiden seurauksesta), ettei sen energiaa vastaanottava täsmäkoneisto enää toimi. Sen sijaan vihreä kasvi voi hyödyntää auringon energiaa, koska sillä on ennalta ohjelmoitu koneisto energian käyttämiseen. Geneettisen mutaatiot ovat vanhentumisen, rappeutumisen ja kuoleman syy, koska ne tuhoavat informaatiota, joka on elämän edellytys. Informaation kautta ohjelmoidut koneistot kaikissa eliöissä kertoo siitä, että materian ulkopuolelta on syötetty informaatiota, sillä informaatio ei ole materian itsensä ominaisuus. Auringon energia ei myöskään tuota geneettistä informaatiota ja se on eliöille hyödytöntä ilman eliöissä ennalta olevaa informaatiota, siitä miten energiaa käytetään.

Toisin sanoen biologinen elämä viittaa ulkopuoliseen ohjelmointiin ja viritykseen, joka rapistuu termodynamiikan toisen lain mukaan. Koska maailmankaikkeuden käyttökelpoinen energia hupenee kohti lämpökuolemaa, niin se viittaa alussa ulkopuolelta tapahtuneeseen ”viritykseen”, joka kulkee kohti epäjärjestystä.

Maailmankaikkeuden alullepanijan täytyy olla ominaisuuksiltaan sellainen, että se on riittävä selitys maailmankaikkeudelle sellaisena kuin sen tunnemme. Luojan täytyy ensiksi olla ymmärtämämme ajan, tilan ja materian ulkopuolella. Toiseksi Hänen tulee olla luomakuntaansa voimakkaampi, iankaikkinen ja ääretön.

Raamattu sanookin osuvasti, ”Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa” (Room.1:20)

Maallistuneen kulttuurin mukaan olet vain merkityksetön kasa molekyylejä. Raamatun mukaan sinut on luotu Jumalan kuvaksi ja olet Jumalalle äärettömän rakas. Tässä valossa olet itsellesi sen velkaa, että oikeasti tutustut todistusaineistoon luomisen näkökulmasta. Tämän voit aloittaa esimerkiksi tilaamalla kirjan- Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti