tiistai 31. lokakuuta 2017

Jeesus: "ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne"


Tuon näkemykseni siitä mitä Raamattu opettaa pelastuksesta iankaikkiseen elämään. Pelastus iankaikkiseen elämään on kaikista mahdollisista asioista tärkein, joten nyt käsiteltävä aihe on elintärkeä. Pyrin kiteyttämään tekstini vain siihen mitä kautta pelastutaan. Tutki ja koettele teksti Jumalan sanan kautta.


JEESUS ASETTAA PELASTUKSEN KRITEERIN

Niin Jeesus taas sanoi heille: "Minä menen pois, ja te etsitte minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla."Niin juutalaiset sanoivat: "Ei kai hän aikone tappaa itseänsä, koska sanoo: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla'?"Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille. (Joh.8:21-25)

Jeesus sanoi juutalaisille, että he kuolevat synteihinsä elleivät usko Jeesusta siksi, joka Hän on. Jeesus asetti uskon Häneen vaatimukseksi syntien anteeksi saamiseksi. Huomioitavaa tässä on se, että usko Jumaluuteen ei Jeesuksen mukaan riittänyt pelastamaan ihmistä, sillä juutalaiset kyllä uskoivat Jumalaan, vaan Jeesuksen mukaan synneistä pelastutaan vain uskomalla Hänet siksi joka Hän on.

Jos pelastus synneistä on vain uskosta siihen kuka Jeesus on, niin silloin kaikista tärkeintä on tulla tietämään se kuka Jeesus on Raamatun mukaan ja uskoa siihen. Edellä olevat jakeet Johanneksen evankeliumin 8 luvussa antavat jo viitteitä siitä kuka Jeesus on, sillä Hän sanoi, että ”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.” Jeesus ei omien sanojensa mukaan ole tästä maailmasta, vaan ylhäältä.


ENSIMMÄINEN JA TOINEN IHMINEN

”Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta.” (1.Kor.15:47) Biblia

Paavali puhuu korinttolaiskirjeessä ensimmäisestä ja toisesta ihmisestä, ensimmäisestä ja viimeisestä Aadamista. Ensimmäisellä ihmisellä Paavali viittaa Aadamiin josta koko ihmissuku on lähtöisin ja toisella ihmisellä Jeesukseen, joka on eläväksi tekevä Henki (1.Kor.15:45). Huomioitavaa on, että Paavali sanoo toisen ihmisen olevan itse Herra taivaasta. Herra (Jhwh) Jumala (Elohim) on taivaan ja maan Herra, Hän joka on tehnyt kaiken mitä on taivaassa ja maassa ja Paavali sanoo, että toinen ihminen (Jeesus) on itse Herra taivaasta.


EEVAN KÄSITYS MESSIAASTA/KRISTUKSESTA

”Ja minä panen vainon sinun (käärmeen) ja vaimon välille, ja sinun siemenes ja hänen siemenensä välille; sen pitää rikki polkemaan sinun pääs, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän.” (1.Moos.3:15) Biblia
”Ja Adam tunsi emäntänsä Hevan, ja hän tuli raskaaksi, ja synnytti Kainin, ja sanoi: minulla on mies Herra.” (1.Moos.4:1) Biblia

Syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala pani vainon käärmeen siemenen ja vaimon siemenen välille. Uskon, että tällä vainolla tarkoitetaan sitä, että paholaisen vallassa olevat vainoavat niitä jotka tulevat seuraamaan neitsyestä (vaimosta) syntynyttä Vapahtajaa. Vaimon siemenellä viitataan mielestäni siis Jeesukseen, joka oli syntyvä neitsyestä ja tämä siemen (Jeesus) olisi polkeva rikki käärmeen pään. Raamattu opettaa, että kun Jeesus tulee takaisin, niin Hän tappaa antikristuksen ja väärän profeetan ja tulee myös heittämään saatanan (käärmeen) iankaikkisuudeksi tuli järveen (helvettiin). Näin Jeesus tulee polkemaan rikki käärmeen pään.

Mielenkiintoista on se, että kun Eeva tuli ensimmäisen kerran raskaaksi ja sai ensimmäiselle Aadamille pojan, niin Eeva luuli tämän olevan Herra. Aadam ja Eeva osasivat jo odottaa tulevaa Messiasta (Vapahtajaa/Kristusta), joka olisi polkeva rikki käärmeen pään Jumalan lupauksen mukaan ja Eeva luuli Kainia jo täksi Vapahtajaksi. Huomioitavaa on se, että Eeva uskoi tulevan Messiaan (Kristuksen) olevan Herra (Jhwh). 

Kenties Jumala oli puhunut Aadamille ja Eevalle jotain sellaista jossa Hän sanoi tulevan Kristuksen olevan toinen ihminen ja viimeinen Aadam (Aadam tarkoittaa ihmistä) ja kun Eeva sai lapsen, niin hän ajatteli, että koska tämä on toinen mies maailmassa, niin hänen täytyy olla nyt tämä toinen ihminen ja viimeinen Aadam eli Kristus → Herra joka on polkeva rikki käärmeen pään. Eeva erehtyi siinä, että uskoi Kainin olevan tuleva Messias, mutta näiden Raamatun kohtien perusteella on syytä olettaa, että Jumala oli puhunut Aadamille ja Eevalla siihen suuntaan syntiinlankeemuksen jälkeen mistä Paavali opetti korinttolaiskirjeen luvussa 15. Raamatun alkuluvut jo profetoivat lihaan tulevasta Messiaasta, joka on itse Herra taivaasta.


SUUN TUNNUSTUKSELLA PELASTUTAAN

jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään."Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."” (Room.10:9-13)

Paavali opettaa roomalaiskirjeessä, että jos tunnustamme suullamme Jeesuksen Herraksi ja uskomme sydämessämme, että Hän on herännyt kuolleista, niin pelastumme. Ihmiset voivat varsinkin nykyään käsittää tämän Herra sanan useilla eri tavoilla, joku voi ajatella sen tarkoittavan herrasmiestä, joku korkea-arvoista henkilöä ja joku Jumalaa. Paavali kuitenkin sanoo selkeästi miksi Herraksi Jeesus tulee tunnustaa. Jeesus tulee tunnustaa Herraksi, joka on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka Häntä avuksi huutavat. 

On selvää, että tällainen Herra voi olla vain Raamatun ilmoittama Luoja Jumala joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Paavali myös siteeraa Jooelin kirjan lukua kaksi, ”Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu” (Jooel 2:32). Tässä Jooelin kirjassa kyseinen Herra sana on käännetty ”Jhwh” ja tarkoittaa Luoja Jumalaa joka on kaiken luonut. Raamattu opettaa, että pelastumme tunnustamalle Jeesuksen olevan Herra Jhwh → taivaan ja maan Luoja!


HERRAIN HERRA

Jotkut sanovat ettei Jeesuksen Herruus ole Herra Jhwh:n Herruutta, mutta Raamattu vahvistaa useissa kohdissa, että Jeesus on nimenomaan Herra Jhwh ja mikäli Hän ei sitä olisi, niin jokainen joka palvoo Jeesusta sortuisi epäjumalanpalvontaan, sillä Herra Jhwh on säätänyt, että kaikki muu palvonta kuin Herran Jhwh:n palvonta on epäjumalanpalvontaa.

Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.” (Jes.42:8)
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman.'" (Luuk.4:8)
”Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne, niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.Ja minä annan sinun karjallesi ruohoa kedoillasi; ja sinä syöt ja tulet ravituksi. Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte;” (5.Moos.11:13-16)

Jos Jeesus ei ole Herra Jhwh ja ihminen palvoo Häntä, niin sortuu epäjumalanpalvelukseen. Samoin siihen sortuu mikäli ei usko Jeesuksen olevan Herra Jhwh ja kuitenkin palvoo Jeesusta, koska meidän tulee sydämestämme palvoa vain Herraa Jhwh:ta! Raamattu kuitenkin opettaa selkeästi, että Jeesus on Herra Jhwh.

Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta.” (5.Moos.10:17)
”He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.” (Ilm.17:14)
”Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa! ” (Joh.1:36)

Raamattu opettaa, että Herra Jhwh Jumala Elohim on jumalain Jumala ja herrain Herra. Raamattu myös opettaa, että Jeesus on Jumalan Karitsa. Sitten Raamattu sanoo, että Karitsa on herrain Herra ja kuningasten Kuningas. Raamattu antaa Jeesukselle herrain Herran arvon ja näin voi olla ainoastaan siksi, että Jeesus on Herra Jhwh → Jumala Elohim, koska Herra Jumala ei anna kunniaansa toiselle eikä ylistystään epäjumalille.

"Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?" Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu." Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä. Ja Jeesus sanoi: "Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi." (Joh.9:35-39)
Kun Jeesus paransi syntymästään sokean näön ja ilmoitti hänelle olevansa Jumalan Poika, niin mies kumartaen rukoili (palvoi) Jeesusta. Mikäli Jeesus ei olisi Herra (Jhwh), niin mies olisi sortunut epäjumalanpalvontaan (koska Herra Jhwh on säätänyt, että vain Häntä tulee palvoa) ja Jeesuksen olisi tullut torua häntä, mutta Jeesus ei torunut miestä epäjumalanpalvonnasta, koska parannettu palvoi Herraa (Jhwh:ta) Jeesusta.


JEESUS EI OLE ISÄ, MUTTA HERRA ON YKSI

"Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä." (Ilm.5:6-7)

Karitsa joka on herran Herra (Jhwh) ottaa valtaistuimella-istuvan (Isän = herrain Herran "Jhwh:n") oikeasta kädestä kirjan. herrain Herra ottaa herrain Herran kädestä kirjan? Näin siksi, että Poika on Herra (Jhwh) ja Isä on Herra (Jhwh), He ovat eri persoonia, mutta yksi Herra (Jhwh) → Jeesus: "Minä ja Isä olemme yksi" (Joh.10:30). Jeesus ei siis ole Isä, mutta He ovat yksi Herra. Kuinka tämä on mahdollista, miten kaksi eri persoonaa voi olla yksi?

"Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." (Mark.10:6-9)

Jeesus sanoo, että kun mies ja nainen liittyvät yhteen, niin ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, niin he ei eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha. Jeesus lainaa tässä 1.Mooseksen kirjaa jossa" yksi" sana on sama "echad" sana kuin sana yksi kohdassa → "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi." (5.Moos.6:4)

Avioliitossa miehestä ja vaimosta tulee yksi vaikka HE ovat kaksi eri persoonaa. Tämä ykseys on ymmärrettävä hengellisesti. Samoin Herra Jumala on yksi vaikka niin Isä, Poika kuin Pyhä Henki (kolme eri persoonaa) ovat kaikki Herra Jhwh. Raamattu opettaa, että pelastumme vain uskomalla Jeesukseen Raamatun opetuksen mukaan ja Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Herra (Jhwh), mutta ei Isä ja He ovat yksi Herra! → "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." (Apt.16:31)