tiistai 19. joulukuuta 2017

Koulujen biologian opetus voi olla hengenvaarallista

Ihmiskäsityksemme vaikuttaa arvovalintoihimme ja tekoihimme ja ihmiskäsitykseemme vaikuttaa se mitä meille on opetettu ihmisestä. Hyvin monien suomalaisten ihmiskäsitys saa perustansa siitä mitä heille on opetettu kouluissa ihmisestä. Kouluissa ihmisestä voidaan opettaa erilaisia asioita, mutta biologian tunneilla lapsille ja nuorille opetetaan niin sanotun "tieteen arvovallalla", että he ovat sattuman ja tähtien lapsia. Esimerkiksi lukion biologian oppikirjassa sanotaan;
"Me ihmisetkin olemme tähtien lapsia, koska koostumme samoista alkuaineista kuin aikoinaan räjähtäneet tähdet." (Bios 1, elämä ja evoluutio, s, 17)
Se, että meissä on samoja alkuaineita kuin tähdissä, ei tietenkään tarkoita suoraan sitä, että olisimme tähtien lapsia. Kyseinen väite perustuukin materialistiseen maailmankatsomukseen (lue uskoon), jonka mukaan todellisuus perustuu vain aineeseen ja energiaan, joka loi itse itsensä tyhjästä. Paljon johdonmukaisempaa on uskoa, että ihmisissä ja tähdissä on samoja alkuaineita siksi, että Jumala käytti samoja alkuaineita tähtien ja ihmisten rakentamiseen. Tulee myös ymmärtää, että tähtien älykkyysosamäärä on myös puhdas nolla ja siksi niiden selitysvoima on myös nolla kaikelle elolliselle, koska kaikkien eliöiden perimät sisältävät koodikielen (Dna:n) ja koodikieli on varma merkki älykkäästä lähteestä, sillä vain älykkyys voi tuottaa koodikielen (perustuu sopimukseen kieliopin säännöistä).

Se mihin haluan kiinnittää kuitenkin huomion tässä lukion biologian oppikirjan lainauksessa, on se, että oppikirja yrittää korvata Jumalaa tähdillä. Kristinuskon mukaan ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja elämän tarkoitus on tulla Jumalan lapsiksi, koska ihmiset on luotu Jumalan rakkautta varten. Biologian oppikirja ei mainitse Jumalasta mitään, vaan väittää, että olemmekin tähtien lapsia, koska meissä on samoja alkuaineita. Kun tämä väite esitetään kouluissa "tieteen" nimissä ja arvovallalla, niin sillä voi olla todella suuria vaikutuksia nuoren maailmankatsomukseen. Sillä onhan sillä huomattava ero, olemmeko Jumalan vaiko tähtien lapsia, sillä Raamatun Jumalalla on lapsilleen käyttäytymisohjeet (laki), mitä ohjeita tähdet kykenevät antamaan? Ja mikäli ei ole absoluuttista lain antajaa, niin jokainen tekee sitä, mikä on hänen omasta mielestään oikein.Maailmankatsomus ohjaa meidän elämäämme ja maailmankatsomus sekä se, mitä uskomme biologisesta historiastamme käyvät käsi kädessä. Biologian vaikutuksesta maailmankatsomukseen kertovat seuraavassa akatemiaprofessori Kai Kaila ja dosentti Esa Kuismanen;
"Modernilla biologialla on kasvavassa määrin kosketuspintoja kulttuurin tutkimukseen ja filosofiaan. Biologisella tiedolla on siten voimakas vaikutus maailmankuvaamme, tapaamme hahmottaa ja jäsentää todellisuutta. Se muokkaa myös maailmankatsomustamme: näkemystämme ihmisyydestä ja 'paikastamme' luonnossa - ja tätä kautta se vaikuttaa arvovalintoihimme ja niihin perustuviin tekoihin." (Kaila, K. ja Kuismanen, E., Nykybiologian maailmankuva, Tieteessä tapahtuu 17(8), 1999)
Se mitä uskomme esimerkiksi ihmisen biologisesta historiasta, vaikuttaa siihen miten näemme ihmisyyden ja käsityksemme ihmisyydestä vaikuttaa arvoihimme ja tekoihimme. Jos näemme biologisen historiamme vain persoonattoman materian (tähtien) tuotoksena, niin ihminenkin olisi vain päämäärättömän luonnollisen prosessin - ohjaamattoman evoluution - tulosta. Tämä johtaa loogisesti loppuun asti vietynä uskomaan, että olemme vain merkityksetön kasa molekyylejä, eikä mikään lopulta merkitse mitään. Tästä seuraa, että ihmiselämä ei olisi pyhää tai muutenkaan sen arvokkaampaa kuin minkään muunkaan eliön, miksi olisi?

Kaikista selvin esimerkki siitä mihin koulujen biologian tunneilla annettu "evoluutio-opetus" voi pahimmillaan johtaa, on Jokelan koulusurmaajassa Pekka-Eric Auvisessa. Pekka-Eric Auvinen surmasi 10 vuotta sitten 8 ihmistä ja itsensä. Mikä ajoi hänen toimimaan näin? Väitän, että hänen maailmankatsomuksensa, joka oli evoluutioaatteen kyllästämä. Auvinen julkaisi ennen surmatöitään kirjoituksen, josta media on vaijennut, sillä se tuo jopa liian selvästi esille Auvisen todellisen motiivin surmiin. Seuraavassa otteita Auvisen kirjoituksesta, josta David Catchpoole on koonnut kyseiset lainaukset:
  • Olen kyyninen eksistentialisti, ihmisvastainen humanisti, epäsosiaalinen sosiaalidarvinisti 
  • Elämä on vain sattumaa … pitkän evoluutioprosessin tulosta
  • Evoluutio on sekä teoriaa että totta, kreationismi ei ole kumpaakaan
  • IHMISKUNTA ON YLIARVOSTETTU
  • Ihmiselämä ei ole pyhää. Ihminen on vain yksi eläinlaji eikä maailma ole yksinomaan heitä varten. Kuolema ei ole murhenäytelmä, sitä tapahtuu luonnossa koko ajan lajien välillä. Kaikkien ihmisten elämä ei ole tärkeää tai säästämisen arvoista
  • Nykymaailmassa luonnonvalinnan prosessi on täysin vääristynyt
  • Nyt on tullut aika laittaa LUONNONVALINTA & VAHVIMMAN ELOONJÄÄMINEN takaisin raiteilleen!
  • En voi sanoa kuuluvani tähän itsekkääseen, omahyväiseen ihmiskuntaan. Ei! Olen kehittynyt askeleen verran korkeammalle
  • Olen valmis taistelemaan ja kuolemaan asiani puolesta. Minä, luonnon valitsijana, tuhoan kaikki, joita pidän kelvottomina, ja jotka ovat häpeäksi ihmisrodulle, ja joita luonnonvalinta ei ole poistanut
  • Minä olen laki, tuomari ja teloittaja. Minua korkeampaa auktoriteettia ei ole
Auvinen tunnusti olevansa sosiaalidarvinisti sekä uskovansa evoluutioon. Hän myös vastusti jyrkästi kreationismia. Hänen maailmankatsomuksensa oli siis darvinistinen, jonka mukaan ihmiselämä ei ole pyhää, vaan ihminen on vain yksi sattuman ja evoluutioprosessin aikaansaama eliö muiden joukossa. Auvinen ei nähnyt kuolemaa murhenäytelmänä, koska piti sitä evoluutioprosessiin kuuluvana luonnollisena (ja sitä kautta suotavana ja välttämättömänä) tapahtumana. 


Tärkeää on huomata se, että evoluutioideologia ohjasi Auvisen maailmankatsomusta. Koska hän uskoi ihmisen olevan päämäärättömän evoluutioprosessin tulosta, niin siksi hän ei kyennyt näkemään ihmiselämää pyhänä, vaan ainoastaan sattumanvaraisen kehityksen tuloksena, Evoluutioideologia vaikutti myös hänen ajattelussaan, niin että hän ihannoi luonnonvalintaa ja vahvimman eloonjäämistä, jotka ovat saaneet Charles Darwinin "lajien synty"- kirjan ansiosta korostuneen aseman myös koulujen biologian opetuksessa. 


Auvinen uskoi Darwinia siinä, että luonnonvalinta on meidät "luonut" prosessi. Tämän seurauksena hän ihannoi tätä prosessia ja halusi tulla itse osaksi sitä. Hän halusi olla osa luonnonvalintaa (valitsijaa) ja päättää vahvimman oikeudelle ketkä ovat kelpoisia elämään. Toisin sanoen hän korotti itsensä Jumalan paikalle päättämään elämästä ja kuolemasta ja ikävä kyllä hän oli vain johdonmukainen evoluutioideologialle. Auvinen sanoi olevansa valmis taistelemaan ja kuolemaan asiansa puolesta (olla osa luonnonvalinnanprosessia) ja sen hän valitettavasti myös piti.Naturalistisen evoluutioideologian mukaan kaikki on syntynyt sattumalta luonnollistenprosessinen kautta. Näin evoluutioideologia lukee luonnollisille prosesseille kykyjä, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle. Eli kyvyn luoda materiaa ja energiaa tyhjästä, kyvyn antaa kuolleelle materialle elämä jne..  Kun ihmiset evoluutioideologian lumoissa ovat ryhtyneet jumalalistamaan luonnon (lukevat luonnolle kykyjä, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle), ja lukevat ihmisen tämän jumalallisen luonnon kehittyneimmäksi muodoksi, niin se johtaa johdonmukaisesti siihen, että ihmisestä tulee itselleen jumala. 


Juuri näin myös Pekka-Eric Auvinen ajatteli sanoessaan "minä olen laki, tuomari ja teloittaja. Minua korkeampaa auktoriteettia ei ole". Auvinen oli valitettavasti vain poikkeuksellisen johdonmukainen sille mihin evoluutioideologia johdonmukaisesti loppuun asti vietynä voi pahimmillaan johtaa. Tämän vuoksi mielestäni on oikein sanoa, että koulujen biologian opetus voi olla hengenvaarallista, koska se voi johdonmukaisesti sovellettuna johtaa Auvisen kaltaisiin tapauksiin. 

Muistutan vielä, että Auvinen ei ole mikään yksittäistapaus, vaan ateistinen evoluutioideologia on ollut vaikuttamassa ihmisten hävitykseen tuhat kertaa enemmän kuin kaikki Euroopan historian uskonnolliset sodat yhteensä. Näistä esimerkkeinä vaikka vuoden 1930 Stalinistinen terrori, Maon Kiinan yhteiskuntakokeilut ja Pol Potin toteuttamat massamurhat. Näitä miehiä yhdisti ateismi ja evoluutioideologiaan perustuva maailmankatsomus, joka ohjasi heidän elämäänsä. Se ettei tällä hetkellä maallistuvissa länsimaissa nähdä tällaista terroria johtuu vain siitä, että kristinuskon perintö vaikuttaa vielä maallistuneissa kulttuureissa, niin vahvasti ettei maallistuneen evoluutioideologian vaikutus ole päässyt vielä täyteen voimaansa täällä.

Kristinusko antaa täysin toisenlaisen näkemyksen ihmiselämästä, kuin darvinismi (evoluutioideologia). Kristinuskon mukaan ihmiselämä on pyhää! Koska Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvaksensa, on tämän vuoksi jokaisen ihmisarvo ehdoton, sillä Jumala rakastaa jokaista ihmistä ehdottomasti, sillä ihminen on luotu Jumalan rakkautta varten. Kristinuskon mukaan Herra Jeesus kuoli jokaisen maailman ihmisen syntien edestä ja tätä kautta Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Täten kristinusko antaa lähtökohtaisesti jokaiselle ihmiselle yhtä tärkeän ja arvokkaan aseman henkilöön katsomatta. Vain kristinusko kykenee rakenteensa puolesta antamaan jokaiselle ihmiselle ehdottoman ja muista eliöistä erotetun aseman, sillä vain kristinuskon sanoma kertoo Luojasta, joka antoi Henkensä kaikkien ihmisten edestä henkilöön katsomatta. 

Jokaisen ihmisenarvo on Jumalan Pojan veren hintainen (mittaamattoman arvokas) ja tässä valossa on helppo ymmärtää miksi kristinuskon mukaan kaikkia ihmisiä, myös niitä jotka kristittyjä vihaavat ja vainoavat tulee rakastaa rakkaina lähimmäisinä. Kristinusko johtaa siis johdonmukaisesti harjoitettuna rakastamaan kaikkia ihmisiä rakkaina lähimmäisinä. Kristinusko johtaa täysin vastakkaiseen lopputulokseen kuin evoluutioideologia ja tämä johtuu siitä, että kristinuskon luova voima on Jumalan rakkaus, kun taas evoluutioideologian on kuolema ja epäkelpojen hävittäminen.

Kaiken tämän valossa on todella harmillista, että evoluutioideologia on saanut monopolin koulujen biologian opetuksessa, vaikka biologia ei kaipaa evoluutiota selitykseksensä. Luomisteoria on paljon johdonmukaisempi biologisille todisteille kuin evoluutioteoria. Tästä esimerkin antaa bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola, joka puhui Tieteiden talolla aiheesta "kehittyykö vai rappeutuuko ihminen?"